Atatürk’ün Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Korku Siyasetinin Kullanımı
Year: October, 2015  Volume: 1  Issue: 2;  
Summary

Bir tehlike veya tehlike düşüncesi karşısında duyulan kaygı ve üzüntü olarak tanımlanan korku; insanın bilinen en köklü ve en eski duygusudur. Bundan dolayıdır ki insanın bu duygusu sürekli olarak kullanılmıştır. İnsanları kontrol altında tutup istedikleri gibi yönlendirebilmek için korku hayatın birçok alanında kullanılmıştır. Korkunun kullanıldığında alanlardan birisi de siyasettir. Siyasette korku faktörünün kullanılarak toplumun yönlendirilmesi olan korku siyaseti Türkiye Cumhuriyeti’nde cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kullanılmıştır. Özellikle cumhurbaşkanlığı makamının temsil ettiği laik düşünce Türkiye’de hemen her cumhurbaşkanlığı seçiminde korku siyasetini kullanarak seçimlerde halkı yönlendirmek istemiştir. Bu çalışmada Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı olan Atatürk’ün cumhurbaşkanlığı seçiminde korku siyasetinin nasıl kullanıldığı üzerinde durulacaktır.

ABSTRACT

Fear which is described as anxiety and sadness towards danger or a belief of danger is one of the oldest feelings of human being. It is because of this reason that this feeling has always been used. Fear has been used to keep people under control in order to lead them according to their wishes or ideas. Fear politics is one of the fields that fear is used. Fear politics which is based on the use of fear for directing the society has been used presidential elections of Turkey. Since the presidency is the symbol of secularism in Turkey, fear politics has been used to direct the society. In this paper the use of fear politics in the election that Atatürk was chosen as the first president of Turkey is going to be studied.

Mehmet KILIÇ -- Turgut Özal Üniversitesi / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler / Doktora Öğrencisi
Keywords: Korku Siyaseti, Türkiye, Cumhurbaşkanlığı, Seçim, Atatürk./// Key Words: Fear Politics, Turkey, Presidency, Election, Atatürk.
View: 1574
Email: info@jemsos.com