Boko haram Terör Örgütü’nün Swot Analizi Kapsamında İncelenmesi
Year: January, 2016  Volume: 2  Issue: 1;  
Summary

Batı tarzı modern eğitime karşı olmayı kendisine temel amaç edinen Boko Haram terör örgütü, Nijerya'nın kuzeydoğusunda sık sık eylemler yaparak dünya gündemine oturan bir örgüt olmuştur. Özellikle ülkenin az gelişmiş kuzey eyaletlerinde etkinlik gösteren örgüt, ülkenin tamamında şeriat yönetimini amaçlamaktadır. Örgüt, Nijerya’nın kuzeydoğusundaki sosyoekonomik durumdan faydalanarak taraftar kazanmaktadır. Afrika’nın en kalabalık ülkesi Nijerya, örgütle mücadelesinde bazen uzlaşı yolunu seçse de genel itibariyle silahlı mücadeleyi tercih etmektedir. Nijerya hükümeti, şimdiye kadar her iki seçenekle de çözüme ulaşamamıştır. Silahlı mücadelede sonuç alamamasının pek çok teknik nedeni bulunmaktadır. Diğer yandan, uzlaşı yolunda başarıya ulaşamaması ise barış sürecinin gereklerini yerine getirmemesinden kaynaklanmaktadır. Bölge halkı ise sadece örgütün eylemlerinden dolayı değil, güvenlik güçlerinin hukuksuz fiillerinden dolayı da mağdur olmaktadır. Çatışmanın çözülmesinde katkı sağlamak üzere ilk atılacak adım, bir durum analizi yapmaktır. Bunu gerçekleştirmenin yollarından biri, SWOT analizi yöntemini kullanmak olabilir. Bu yöntem sayesinde, barışa giden yolda atılacak adımların tespiti sağlanabilir. 

Abstract

Boko Haram terrorist organization, whose main aim is opposing the Western education, has become a world phenomenon by the attacks it has frequently performed in the northeastern part of Nigeria.   The organization which is especially effective in the underdeveloped northern regions of the country, aims Sharia all over Nigeria. The organization gains supporter manipulating the socioeconomic situation of northeastern part of Nigeria.   The most populous country of Africa, Nigeria sometimes chooses the reconciliation method however she usually prefers the armed struggle while dealing with the organization. Nigerian government hasn’t found a solution in either ways. There are many technical reasons for not being successful in armed struggle. On the other hand, the reason for not being successful in the reconciliation method stems from her failing to fulfill the requirements of the peace process. The people in the region are not only down trod because of the organization’s actions but also the security forces’ unlawful actions. The first step to solve the conflict is to make a situational analysis. One of the ways to do is to use a SWOT Analysis method. By this method, the determination of the steps leading to peace can be provided.

Yasin YAYLAR -- Ahi Evran Üniversitesi / Okutman, / Uluslararası İlişkiler Doktora Öğrencisi,
Keywords: Nijerya, Boko Haram, Selefilik, SWOT Analizi, Çatışma
View: 1427
Email: info@jemsos.com