Mithat Cemal Kuntay’ın Üç İstanbul Romanında Sosyal Statü/Güç Tabloları ve Dram
Year: April, 2016  Volume: 2  Issue: 2;  
Summary

Mithat Cemal Kuntay, Üç İstanbul romanında Osmanlı’nın son dönemlerini anlatır. Eserde kalabalık şahıslar kadrosu ve olay örgüsü mevcuttur. Yazar 2. Abdülhamit Dönemi, İttihat Terakki Dönemi ve sonrasının olayları anlatılmaktadır. Dağılma dönemine giren Osmanlı Devletinde önemli görevler üstlenen roman kişilerinin psikolojilerini yansıtması bakımından da roman incelenmeye layıktır. Roman kişilerinin zamana, mekâna ve imkâna göre davranışları romanda yansıtılmıştır. Her dönem bazı kişiliklerin öne çıktığı romanda bir önceki dönemin kudretlilerinin dramlarına şahit olunur. Adnan ve Hidayet romanın bu alt-üst oluşlarını zirvede yaşayan başkişilerindendir. Çalışmada bu iki karakter üzerinden takip yapılacaktır. Farklı kişiliklerde görünmelerine rağmen parayı, makamı kısacası nüfuzu kullanırken birbirlerine benzeyen iki kahramanın ortak noktası kibirli oluşlarıdır. Dramları da benzeşir.

Halil DİNÇ -- / / Dr.
Keywords: Üç İstanbul, Toplum, Kibir, Güç, İstanbul, Dram
View: 2828
Email: info@jemsos.com