Neorealizm, Neoliberalizm, Konstraktivizm ve İngiliz Okulu Modellerinde Uluslararası Sistemsel Değişikliklere Bakış
Year: July, 2015  Volume: 1  Issue: 1;  
Summary

Ulusların arasındaki ilişkilerin sebep ve sonuçlarını inceleyen uluslararası ilişkiler kuramı; kendi doğuşunu 1648 Westphalia Antlaşması olarak kabul etmektedir. Uluslararası ilişkileri Westphalia Antlaşması’ndan bugüne kadar birçok kırılmaların da etkisi ile açıklamak giderek zorlaşırken birim, yapı ve süreç arasındaki ilişkileri analiz etmek de güçleşmiştir. Bunun sebebi ise uluslararası ilişkilerin hem kapsadığı alan hem de ilişkiyi anlamlı kılan kurucu öznelerinin gün geçtikçe daha geniş bir yelpazede temsil ediliyor olmasıdır. Disiplinin ortaya çıktığı ilk dönemlerde hâkim olan idealizm ve realizm tartışmaları zaman ilerledikçe ve uluslar arası ilişkiler de daha sofistike bir hal aldıkça; disipline neorealizm, neoliberalizm, konstraktivizm gibi yeni kavramlar katılmıştır. Uluslararası ilişkilerin bu ve benzeri kavramlarla zenginleşmesi aynı zamanda mevcut olguların yorumlanışı noktasında da tartışmaları beraberinde getirmiştir. Gelinen nokta itibariyle de uluslararası ilişkiler disiplini içinde barındırdığı zenginlikle olayları tekil bakışlardan arındırarak daha çoğulcu bir bakış açısıyla değerlendirme imkânına kavuşmuştur. Bu çalışmada neorealizm, neoliberalizm, konstraktivism ve İngiliz Okulu modellerinin uluslararası sistemsel değişiklere bakışı tartışılacaktır.

İskender SERDAR -- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Öğrencisi / /
Keywords: Uluslararası ilişkiler, Neorealizm, Neoliberalizm, Konstraktivizm, İngiliz Okulu, Sistem Değişikliği
View: 1848
Email: info@jemsos.com