Türkiye’de Büyük Kentlere Göçün Suç Oranının Artmasıyla İlişkisi: Antalya Örneği
Year: January, 2016  Volume: 2  Issue: 1;  
Summary

Kent kavramı sağlamış olduğu birçok imkânı hatırlatsa da çağrışımları itibari ile insan zihninde negatif yönleri ağır basan bir kavramdır. Kent kavramının bu olumsuz imaja sahip olmasının en önemli unsurlarından birisi kentin suçun oluşumuna etkisidir. Kentler barındırdıkları imkânlar itibariyle kırsal kesimden sürekli olarak göç alırlar. Daha iyi imkânlar için bir kentten başka bir kente göç eden insanlar yerleştikleri yeni kentin sosyo-kültürel dokusuna yabancı olduklarından dolayı da sık sık çatışmalar yaşamaktadırlar. Yaşanan bu çatışmalar özellikle “kent kimliği” taşıyan büyük şehirlerde yeni yerleşimcilerin dışlanmasıyla sonuçlandığından dolayı bu çatışmalar suça dönüşmektedir. Örneğin 2013-2014 yılları arasında Türkiye’de en çok göç alan şehir Antalya’dır.  Antalya’nın bir turizm şehri olması aynı zamanda birçok iş imkânını da barındırması anlamına gelmektedir. Bundan dolayıdır ki 2013-2014 yılları arasında 93057 kişi kendi şehrini terk ederek Antalya’ya göç etmiştir.  Antalya'ya genellikle ekonomik kaygılarla yerleşen bu kişiler bu şehirde yaşamaya başlamıştır. Söz konusu aynı yıllar aralığında Türkiye genelinde yapılan kentlerin suç oranı araştırmasında Antalya en çok suçun işlendiği kent çıkmıştır. Bu çalışmada Antalya’ya göçün bu şehirdeki suç oranının artması ile ilişkisi incelenecektir.

Mehmet Fatih KILIÇ -- / / Doktora Öğrencisi
Keywords: Kent, Göç, Suç, Türkiye, Antalya, Nüfus.
View: 856
Email: info@jemsos.com