Türkiye’de Güvenlik Kültürü Düzeyi ve Bunu Etkileyen Toplumsal Kültür Ögeleri
Year: October, 2015  Volume: 1  Issue: 2;  
Summary
Hayatın her alanında kendini direkt veya dolaylı olarak gösteren güvenlik ihtiyacı ve bu konudaki tepkisellik bir kültür olarak insanların ve toplumların düşünüş ve davranış kalıplarına yansırken, toplumlara göre önemli farklılıklar göstermektedir. Bazı toplumlar muhtemel kaza ve afetler ile bunların etkisini azaltacak tedbirleri sistematik bir yaklaşımla hayata geçirerek proaktif bir yaklaşım sergilerken; bazı toplumlar aynı kazalar ve afetler defalarca başlarına gelse bile, bu konuda dikkate değer bir çaba içine girmeyerek kimi zaman patolojik kimi zaman da reaktif bir yaklaşım ortaya koyabilmektedir. Güvenlik kültürü (safety culture) bu bağlamda; kişilerin veya kurumların muhtemel tehdit ve riskleri gerçekçi bir temelde değerlendirme, önceliklendirme ve bu tehdit ve riskleri ortadan kaldıracak tedbirleri önceden alma konusundaki temel değerleri ve tutumları yani kültürü işaret etmektedir. Konuya Türkiye bağlamında bakıldığında ise yaşanan olağan dışı pek çok kaza ve doğal afetlere yönelik hazırlık düzeyi bu konudaki umut kırıcı temel istatistiklerle incelendiğinde, Türkiye güvenlik kültürü temelinde Avrupa’nın ve hatta Dünya’nın en sorunlu ülkelerinden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple, Türkiye’deki güvenlik kültürünü patalojik ve reaktif olarak tanımlamak mümkündür. Bu durumu besleyen kültürel unsurlar ise, “dışsal kontrol odaklılık (external locus of control)”, “yüksek güç mesafesi (high power distance)”, “yüksek belirsizlikten kaçınma (high uncertainty avoidance)” ve “kısa döneme odaklılık (short-term orientation)” olarak sıralanabilir.  
Salih AKYÜREK -- Dr. / /
Keywords: Güvenlik Kültürü, Dışsal Kontrol Odaklılık, Güç Mesafesi, Belirsizlikten Kaçınma, Zaman Odağı
View: 942
Email: info@jemsos.com